JaunumiAtpakaļ

Talantīgās domāšanas asni PII

Rīgas PII „Viršu dārzs” vadītāja Dina Gaide ir viena no mūsu realizētā projekta „ASNI” skolotājām. Priecājamies un atzinīgi vērtējam, ka projekta laikā gūto pieredzi un zināšanas Dina ir ieguldījusi, izveidojot pirmsskolas izglītības darbinieku domubiedru grupu. Mācību gada garumā skolotājas ir tikušās vairākkārt, lai savstarpēji dalītos pieredzē ar paņēmieniem un metodēm, kas rosina bērnus domāt, izdarīt secinājumus, prognozēt, vispārināt, pašiem pieņemt lēmumus. Rīgas PII “Viršu dārzs” pedagogi Sarmīte Sedliņa un Dace Ozola radošās darba grupas ietvaros arī praktiski demonstrēja integrētas rotaļnodarbības, kurās pārējiem pedagogiem bija iespēja vērot, kā bērni domā, spriež, meklē risinājumus nestandarta situācijās.

Šī gada 16.martā viesojāmies „Viršu dārzs”, kur, kamēr bērni gulēja diendusu, skolotāji piedalījās Jūlija Muraškovska lekcijā „Talantīgi bērni”. Pasākuma noslēgumā pedagogiem dāvinājām J. Muraškovska grāmatu „Talantīgās domāšanas „noslēpumi””.