JaunumiAtpakaļ

Mācību priekšmetu olimpiādes

Gada sākumā notiek gan novadu, gan valsts mācību priekšmetu olimpiādes.

Janvāra beigās programmas „Mācību priekšmetu olimpiāžu atbalsta sistēma” ietvaros „Fonds ASNI” stipendijas saņēma A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas un Mazās fizikas universitātes pedagogi. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Latvijas komandu apmācību procesa nepārtrauktu pilnveidošanu, tādējādi sekmējot tā atbilstību starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu aktualitātēm.