Olimpiādes

«Mācību priekšmetu olimpiādes, starp citu, ir īstās olimpiskās spēles, jo atbilst seno grieķu olimpiskajiem ideāliem. Antīkajās spēlēs ietvertās skriešana, dūru cīņa, šķēpa mešana, deklamēšana u.c. disciplīnas atspoguļoja dzīvē nepieciešamās nodarbības. Mūsdienu olimpiādes – sporta sacensības, sen zaudējušas saikni ar dzīvi. Kāda jēga ir prasmei ātri skriet, ja auto brauc nesalīdzināmi ātrāk?»

(Profesors Agnis Andžāns)
Starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādes ir aizraujošs veids, kā skolēni var realizēt savu intelektuālo potenciālu. Tās dod iespēju sacensties ar sev līdzīgiem, iepazīt jaunus domubiedrus, krāt starptautisku pieredzi, kā arī iegūt papildpunktus tālākajām studijām augstskolās. Atbalstot skolēnu dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, mēs ieguldām nākotnes skolotājos, zinātniekos, uzņēmējos, ārstos, valsts vadītājos, tas ir, mēs palīdzam veidot talantīgi domājošu sabiedrību.
 

Programmas „Atbalsta sistēma skolēnu dalībai starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs” mērķi ir:

  • sniegt finansiālu atbalstu Latvijas komandu dalībai starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs;
  • palīdzēt organizēt un nodrošināt finansiālo atbalstu komandu treniņiem;
  • informēt sabiedrību par starptautisko mācību priekšmetu nozīmi un skolēnu sasniegumiem.

Sazinies ar mums

fondsasni.lv
Adrese: Dārza iela 2, Rīga, LV-1007
 
Seko mums: