Talantīgas izglītības laboratorija

Vārds „talants” ikdienā tiek lietots kā pats par sevi saprotams jēdziens visplašākajā nozīmē.

Pasaulē dominē divi galēji pretēji uzskati – visi ir apdāvināti, tikai jāatklāj katra īpašie talanti, ar to visbiežāk apzīmējot:

  • palielinātu spēju kādai darbībai vai
  • spēju labi atkārtot jau zināmo.

Un otrs uzskats – apdāvināti ir vien nedaudzi, un tie ir jāatklāj. Kā? Pēc kādām pazīmēm? Ko vispār nozīmē apdāvināts? Šie jautājumi paliek neatbildēti, ļaujot zelt neskaitāmām koncepcijām.

Taču ekonomika un kultūra attīstās ne ar zināmā atkārtošanu, bet gan ar jaunā atklāšanu, izgudrošanu. Ja mēs atlasīsim un atbalstīsim tikai labus atkārtotājus vai paļausimies uz nejaušu ģēniju parādīšanos, nebūs iespējams risināt arvien straujāk vairojošās cilvēces problēmas.

Talantīgas izglītības laboratorija pēta un attīsta citu pieeju. Talants ir rezultāts, nevis sākotnējs dotums. Talants ir spēja veidot jaunus priekšstatus, kas ir pietiekami atšķirīgi no iepriekšējiem un paver jaunas iespējas cilvēcei.

Teorētiskais pamatojums ir H. Altšullera izstrādātā TRIZ (Теория Решения Изобретательских Задач) un uz šīs zinātnes balstītā Talantīgās domāšanas teorija. Šobrīd ir zināmas 18 talantīgās domāšanas procedūras. Šīs procedūras nav atsevišķi paņēmieni vai metodes. Talantīgās domāšanas procedūras veido sistēmu, kas atbilst priekšstatu attīstības likumsakarībām.

Domāšana, tai skaitā talantīgā domāšana, ir sociāla parādība. To var apgūt jebkurš normāls cilvēks.

Programmas “Talantīgas izglītības laboratorija” uzdevumi ir:

  • skolotāju, vecāku u.c. apmācība;
  • pētnieciskā darba veicināšana talantīgās domāšanas jomā;
  • metodoloģijas izstrāde;
  • materiālu sagatavošana un publicēšana;
  • eksperimentāla bērnu apmācība;
  • starptautisku pasākumu organizēšana.

Sazinies ar mums

fondsasni.lv
Adrese: Dārza iela 2, Rīga, LV-1007
 
Seko mums: